پوستر فیلم  کاملا تحت کنترل

کاملا تحت کنترل

Totally Under Control

.2ساعت و3دقیقه
مستند «کاملا تحت کنترل» با استفاده از تصاویر خبری و مصاحبه با کارشناسان و افشاگران دولت آمریکا، نشان می دهد که چگونه این دولت فرصت های خود را برای جلو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند کاملا تحت کنترل

 مستند کاملا تحت کنترل
 مستند کاملا تحت کنترل
 مستند کاملا تحت کنترل
 مستند کاملا تحت کنترل

عوامل سازنده مستند کاملا تحت کنترل

درباره مستند کاملا تحت کنترل

مستند «کاملا تحت کنترل» با استفاده از تصاویر خبری و مصاحبه با کارشناسان و افشاگران دولت آمریکا، نشان می دهد که چگونه این دولت فرصت های خود را برای جلوگیری از ورود ویروس به آمریکا یا جلوگیری از شیوع آن از دست داده است.