پوستر فیلم  پادشاه الاغ

پادشاه الاغ

The Donkey King

انیمیشنپاکستانی
.1ساعت و25دقیقه
انیمیشن «پادشاه الاغ» داستان شیری در جنگل است. «خان پیر» شیر شاه پادشاه جنگل، باید بازنشسته شود. پسرش شاهزاده «شازاد» باید وارث تاج و تخت شود، اما حیو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن پادشاه الاغ

 انیمیشن پادشاه الاغ
 انیمیشن پادشاه الاغ
 انیمیشن پادشاه الاغ
 انیمیشن پادشاه الاغ
 انیمیشن پادشاه الاغ

عوامل سازنده انیمیشن پادشاه الاغ

Aziz Jindani
Sam Leigh
Jesse JansonSam Leigh
Shani Arshad
Faisal Shaikh

درباره انیمیشن پادشاه الاغ

انیمیشن «پادشاه الاغ» داستان شیری در جنگل است. «خان پیر» شیر شاه پادشاه جنگل، باید بازنشسته شود. پسرش شاهزاده «شازاد» باید وارث تاج و تخت شود، اما حیوانات ایده دیگری دارند. پادشاه «خان» که تصور می کند «شازاد» به راحتی پیروز می شود، با اکراه با انتخابات موافقت می کند. اما به مرور معلوم می شود که نتیجه چیزی که او تصور می کرده، نخواهد بود.