پادشاه الاغ

The Donkey King

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پادشاه الاغ

کارگردان: Aziz Jindani

محصولپاکستان
انیمیشن «پادشاه الاغ» داستان شیری در جنگل است. «خان پیر» شیر شاه پادشاه جنگل، باید بازنشسته شود. پسرش شاهزاده «شازاد» باید وارث تاج و تخت شود، اما حیوانات ایده دیگری دارند. پادشاه «خان» که تصور می کند «شازاد» به راحتی پیروز می شود، با اکراه با انتخابات موافقت می کند. اما به مرور معلوم می شود که نتیج...

عوامل سازنده انیمیشن پادشاه الاغ

Sam Leigh
Jesse JansonSam Leigh
Shani Arshad
Faisal Shaikh

فیلم‌های پیشنهادی