پادشاه الاغThe Donkey King

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پادشاه الاغ

کارگردان: Aziz Jindani

محصولپاکستان
انیمیشن «پادشاه الاغ» داستان شیری در جنگل است. «خان پیر» شیر شاه پادشاه جنگل، باید بازنشسته شود. پسرش شاهزاده «شازاد» باید وارث تاج و تخت شود، اما حیوانات ایده دیگری دارن...
Sam Leigh
Jesse JansonSam Leigh
Shani Arshad
Faisal Shaikh