پوستر فیلم  اسنیف

اسنیف

Sniff

فیلمایرانی
.1دقیقه
فیلم کوتاه «اسنیف» روایت بی رحمی آل سعود و شرکای غربی آن را به تصویر می کشد که در اثر جنگ کارخانه شیر خشک صنعا را از بین برده و موجب سوء تغذیه بسیاری ...

تصاویر و جزییات فیلم اسنیف

 فیلم اسنیف
 فیلم اسنیف
 فیلم اسنیف

عوامل سازنده فیلم اسنیف

درباره فیلم اسنیف

فیلم کوتاه «اسنیف» روایت بی رحمی آل سعود و شرکای غربی آن را به تصویر می کشد که در اثر جنگ کارخانه شیر خشک صنعا را از بین برده و موجب سوء تغذیه بسیاری از کودکان و کشتن آن ها شدند.