پوستر فیلم  حکومت سوپرمن ها

حکومت سوپرمن ها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و22دقیقه
انیمیشن «حکومت سوپرمن ها» داستان جانشینی «سوپرمن» بعد از مرگ اوست. شش ماه پس از مرگ «سوپرمن» در حالی که میزان جرم و جنایت در کلان شهرها گسترش یافته، چهار ابر قهرمان جدید ظهور کرده و برای جهانیان جنجالی شده اند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن حکومت سوپرمن ها

Sam Liu
Amy McKennaSam Liu
Frederik Wiedmann
Christoper D. Lozinski

خلاصه محتوا

انیمیشن «حکومت سوپرمن ها» داستان جانشینی «سوپرمن» بعد از مرگ اوست. شش ماه پس از مرگ «سوپرمن» در حالی که میزان جرم و جنایت در کلان شهرها گسترش یافته، چهار ابر قهرمان جدید ظهور کرده و برای جهانیان جنجالی شده اند.