پوستر فیلم  حکومت سوپرمن ها

حکومت سوپرمن ها

Reign of the Supermen

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و22دقیقه
انیمیشن «حکومت سوپرمن ها» داستان جانشینی «سوپرمن» بعد از مرگ اوست. شش ماه پس از مرگ «سوپرمن» در حالی که میزان جرم و جنایت در کلان شهرها گسترش یافته، چ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن حکومت سوپرمن ها

 انیمیشن حکومت سوپرمن ها
 انیمیشن حکومت سوپرمن ها
 انیمیشن حکومت سوپرمن ها
 انیمیشن حکومت سوپرمن ها
 انیمیشن حکومت سوپرمن ها

عوامل سازنده انیمیشن حکومت سوپرمن ها

Sam Liu
Amy McKennaSam Liu
Frederik Wiedmann
Christoper D. Lozinski

درباره انیمیشن حکومت سوپرمن ها

انیمیشن «حکومت سوپرمن ها» داستان جانشینی «سوپرمن» بعد از مرگ اوست. شش ماه پس از مرگ «سوپرمن» در حالی که میزان جرم و جنایت در کلان شهرها گسترش یافته، چهار ابر قهرمان جدید ظهور کرده و برای جهانیان جنجالی شده اند.