مجنون

Majnoon

لیست من
پوستر فیلم  مجنون

محصولایران
ناصر برای تهیه پول که صرف مداوای بیماری قندش و بهبود زندگی بی سروسامان خود و دوستش منوچهر کند،‌ به خواسته شخصی به نام صفدری برای بمب گذاری در یکی از مناطق پرازدحام جنوب شهر تهران، تن می دهد...

عوامل سازنده فیلم مجنون