پوستر فیلم  جاده ای به سوی تباهی

جاده ای به سوی تباهی

.1ساعت و51دقیقه
فیلم «جاده ای به سوی تباهی» داستان پسر بچه ای به اسم «مایکل» است که پدرش برای یک گروه مافیایی کار می کند اما «مایکل» از این موضوع بی خبر است. زمانی که پسر رئیس مافیا دست به آدم کشی می زند، «مایکل» ماجرا را می فهمد و این شروع یک ماجرای خطرناک می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جاده ای به سوی تباهی

Sam Mendes
Sam MendesDean Zanuck
Thomas Newman
Jill Bilcock

خلاصه محتوا

فیلم «جاده ای به سوی تباهی» داستان پسر بچه ای به اسم «مایکل» است که پدرش برای یک گروه مافیایی کار می کند اما «مایکل» از این موضوع بی خبر است. زمانی که پسر رئیس مافیا دست به آدم کشی می زند، «مایکل» ماجرا را می فهمد و این شروع یک ماجرای خطرناک می شود.