پوستر فیلم  امتحان

امتحان

مستندایرانی
.1ساعت و3دقیقه
مستند «امتحان» در واقع پاسخی تصویری به مستند «خط و نشان رهبری» که توسط شبکه بی بی سی تولید شده، است. چرا که اتفاقات دهه ۶۰ به گونه‌ ای تحریف‌ شده بیان می‌ شود و در این مستند به دو حادثه تاریخیِ مربوط به دوران ریاست جمهوری آیت‌ الله خامنه‌ ای در دهه ۱۳۶۰ پرداخته می‌ شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند امتحان

سجاد ریاحی
مهدی مطهر
سجاد ریاحی
سجاد ریاحی

خلاصه محتوا

مستند «امتحان» در واقع پاسخی تصویری به مستند «خط و نشان رهبری» که توسط شبکه بی بی سی تولید شده، است. چرا که اتفاقات دهه ۶۰ به گونه‌ ای تحریف‌ شده بیان می‌ شود و در این مستند به دو حادثه تاریخیِ مربوط به دوران ریاست جمهوری آیت‌ الله خامنه‌ ای در دهه ۱۳۶۰ پرداخته می‌ شود.