پوستر فیلم  انتقام جویان

انتقام جویان

The Avengers

.2ساعت و2دقیقه
فیلم «انتقام جویان» داستان قدرتمندترین قهرمانان زمین است که باید گرد هم آیند و یاد بگیرند که اگر می خواهند «لوکی» شرور و ارتش بیگانه اش را از بردگی بش...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم انتقام جویان

 فیلم انتقام جویان
 فیلم انتقام جویان
 فیلم انتقام جویان
 فیلم انتقام جویان
 فیلم انتقام جویان

عوامل سازنده فیلم انتقام جویان

Joss Whedon
Kevin Feige
Joss Whedon
Alan Silvestri

درباره فیلم انتقام جویان

فیلم «انتقام جویان» داستان قدرتمندترین قهرمانان زمین است که باید گرد هم آیند و یاد بگیرند که اگر می خواهند «لوکی» شرور و ارتش بیگانه اش را از بردگی بشریت باز دارند، باید به صورت تیمی مبارزه کنند.