پوستر فیلم  خونه مادربزرگه

خونه مادربزرگه

سریالایرانی
.17دقیقه
سریال «خونه مادربزرگه» درباره یک مزرعه کوچک است که مادر بزرگی مهربان به همراه چند شخصیت عروسکی دیگر در آن جا زندگی می کنند و در هر قسمت، داستان های مفرح و شادی را برای کودکان و نوجوانان به وجود می آورند.

عوامل سازنده سریال خونه مادربزرگه

خلاصه محتوا

سریال «خونه مادربزرگه» درباره یک مزرعه کوچک است که مادر بزرگی مهربان به همراه چند شخصیت عروسکی دیگر در آن جا زندگی می کنند و در هر قسمت، داستان های مفرح و شادی را برای کودکان و نوجوانان به وجود می آورند.