پوستر فیلم  افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول

افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول

Legend of the Guardians The Owls of Ga Hoole

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و36دقیقه
در انیمیشن «افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول» جغد جوانی به نام «سورن» اسیر تعدادی از جغدهای شرور می شود و حالا باید به همراه دوستان خود، راهی برای فرار پ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول

Zack Snyder
Zareh Nalbandian
John OrloffEmil Stern
David Hirschfelder
David Burrows

درباره انیمیشن افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول

در انیمیشن «افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول» جغد جوانی به نام «سورن» اسیر تعدادی از جغدهای شرور می شود و حالا باید به همراه دوستان خود، راهی برای فرار پیدا کنند و نگهبان های مخصوص گنجینه را بیابند.