شعبده باز

The Illusionist

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شعبده باز

کارگردان: Neil Burger

فیلم «شعبده باز» روایت شعبده بازی به نام «نورتن» است که سعی دارد با استعدادهای خارق العاده خود و با استفاده از قدرت و توانایی هایش به عشق دوران بچگی اش که دختری به نام «بیل» که از طبقات ثروتمند جامعه است برسد و به خاطر همین قصد دارد ساختارهای اجتماعی خشک و بسته وین اواخر قرن نوزدهم را بهم بزند.

عوامل سازنده فیلم شعبده باز

Philip Glass
Naomi Geraghty