پوستر فیلم  شعبده باز

شعبده باز

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «شعبده باز» روایت شعبده بازی به نام «نورتن» است که سعی دارد با استعدادهای خارق العاده خود و با استفاده از قدرت و توانایی هایش به عشق دوران بچگی اش که دختری به نام «بیل» که از طبقات ثروتمند جامعه است برسد و به خاطر همین قصد دارد ساختارهای اجتماعی خشک و بسته وین اواخر قرن نوزدهم را بهم بزند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شعبده باز

Neil Burger
Philip Glass
Naomi Geraghty

خلاصه محتوا

فیلم «شعبده باز» روایت شعبده بازی به نام «نورتن» است که سعی دارد با استعدادهای خارق العاده خود و با استفاده از قدرت و توانایی هایش به عشق دوران بچگی اش که دختری به نام «بیل» که از طبقات ثروتمند جامعه است برسد و به خاطر همین قصد دارد ساختارهای اجتماعی خشک و بسته وین اواخر قرن نوزدهم را بهم بزند.