ناموجود

عشق سگیAmores Perros

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  عشق سگی

محصولمکزیک
در فیلم عشق سگی شاهد روایت سه داستان هستیم که بوسیله حادثه تصادف دو ماشین بهم مرتبط میشوند. سه داستانی که مجزا از هم ولی با مفهومی شبیه و تماما فیلم در مکزیک میگذرد.
فیلم‌های پیشنهادی