پوستر فیلم  حال همه خوب است

حال همه خوب است

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «حال همه خوب است» درباره مردی است که به تازگی همسرش فوت شده است و فکر می کند تمام ارتباط خود را با خانواده از دست داده است. به همین دلیل تصمیم به انجام سفری می گیرد تا به تمام فرزندانش که اکنون بزرگ شده اند و جدا از او زندگی می کنند سری بزند.

عوامل سازنده فیلم حال همه خوب است

خلاصه محتوا

فیلم «حال همه خوب است» درباره مردی است که به تازگی همسرش فوت شده است و فکر می کند تمام ارتباط خود را با خانواده از دست داده است. به همین دلیل تصمیم به انجام سفری می گیرد تا به تمام فرزندانش که اکنون بزرگ شده اند و جدا از او زندگی می کنند سری بزند.