پوستر فیلم  پنگوئن های ماداگاسکار

پنگوئن های ماداگاسکار

Penguins Of Madagascar

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و28دقیقه
انیمیشن «پنگوئن های ماداگاسکار» در مورد پنگوئن‌ های انیمیشن ماداگاسکار است که برای دفاع از محل زندگیشان، دست به عملیاتی نجات می زنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار

 انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار
 انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار
 انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار
 انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار
 انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار

عوامل سازنده انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار

Eric DarnellSimon J. Smith
Lara BreayMark Swift
Lorne Balfe
Nick Kenway

درباره انیمیشن پنگوئن های ماداگاسکار

انیمیشن «پنگوئن های ماداگاسکار» در مورد پنگوئن‌ های انیمیشن ماداگاسکار است که برای دفاع از محل زندگیشان، دست به عملیاتی نجات می زنند.