اردوگاه روزانه پدرDaddy Day Camp

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اردوگاه روزانه پدر

کارگردان: Fred Savage

محصولآمریکا
در فیلم اردوگاه روزانه پدر چهار سال پس از شروع روز مراقبت، چارلی و فیل بچه های خود را به اردوگاه Driftwood می برند، اردوگاهی که در سال 1977 بچه ها به آنجا رفته بودند.
Matt BerensonDerek Dauchy
Jim Dooley
Michel Aller
فیلم‌های پیشنهادی