اردوگاه روزانه پدرDaddy Day Camp

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اردوگاه روزانه پدر

کارگردان: Fred Savage

محصولآمریکا
فیلم «اردوگاه روزانه پدر» ماجرای دو پدر که از کار بی کار شده اند باید تا زمانی که کاری پیدا کنند در خانه مانده و از بچه هایشان مراقبت کنند. آنها تصمیم می گیرند که یک اردو...
Jim Dooley
Michel Aller
فیلم‌های پیشنهادی