پوستر فیلم  صعود

صعود

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «صعود» قصه دختری به نام «مارا» است که آرزوی ساختن و به پرواز درآوردن هواپیما را در سر دارد. او بارها و بارها هواپیما می سازد و برای به پرواز درآوردن آن تلاش می کند اما هربار شکست می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن صعود

Alyce Tzue
Anson Yu
Alyce Tzue
Jack Gravina

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «صعود» قصه دختری به نام «مارا» است که آرزوی ساختن و به پرواز درآوردن هواپیما را در سر دارد. او بارها و بارها هواپیما می سازد و برای به پرواز درآوردن آن تلاش می کند اما هربار شکست می خورد.