نقطه بازگشت

Noghtebazgasht

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نقطه بازگشت

کارگردان: شیما عالی

محصولایران
مستند «نقطه بازگشت» موضوع ورود اسلام به روسیه و همچنین بررسی شرایط کنونی مسلمانان در این کشور را بررسی می کند.

عوامل سازنده مستند نقطه بازگشت

نیما قاسمی
مینا پرندوش