پوستر فیلم  اینجا بدون من

اینجا بدون من

Here Without Me

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «اینجا بدون من» داستان خانواده‌ ای متشکل از مادر و دو فرزندش «احسان» و «یلدا» است که در آرزوی دستیابی به رویاهای خود هستند و امیدوارانه منتظر روز...

عوامل سازنده فیلم اینجا بدون من

بهرام توکلی
سعید سعدی
بهرام توکلی
حامد ثابت

درباره فیلم اینجا بدون من

فیلم «اینجا بدون من» داستان خانواده‌ ای متشکل از مادر و دو فرزندش «احسان» و «یلدا» است که در آرزوی دستیابی به رویاهای خود هستند و امیدوارانه منتظر روزهای بهترند. «یلدا» معلول است و تمام دغدغه مادر تأمین آینده اوست. ورود «رضا» دوست «احسان» بازی زندگی آنان را دستخوش تغییراتی می ‌کند.