پوستر فیلم  خوش نشین ها

خوش نشین ها

سریالایرانی
.42دقیقه
در سریال «خوش نشین ها» هنگامی که «دانیال» و «سارا» و مادرشان «آفاق» از مسافرت برمی گردند، متوجه می شوند پدرشان مفقود شده است. نگرانی آن ها زمان به اوج می رسد که حتی «صدری» دوست پدرشان هم اظهار بی اطلاعی می کند و جستجو برای پیدا کردن پدر، اتفاقات جذابی را رقم می زند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خوش نشین ها

خلاصه محتوا

در سریال «خوش نشین ها» هنگامی که «دانیال» و «سارا» و مادرشان «آفاق» از مسافرت برمی گردند، متوجه می شوند پدرشان مفقود شده است. نگرانی آن ها زمان به اوج می رسد که حتی «صدری» دوست پدرشان هم اظهار بی اطلاعی می کند و جستجو برای پیدا کردن پدر، اتفاقات جذابی را رقم می زند.