پوستر فیلم  خوش نشین ها

خوش نشین ها

Khosh Neshinha

سریالایرانی
.42دقیقه
در سریال «خوش نشین ها» هنگامی که «دانیال» و «سارا» و مادرشان «آفاق» از مسافرت برمی گردند، متوجه می شوند پدرشان مفقود شده است. نگرانی آن ها زمان به اوج...

تصاویر و جزییات سریال خوش نشین ها

 سریال خوش نشین ها
 سریال خوش نشین ها
 سریال خوش نشین ها
 سریال خوش نشین ها
 سریال خوش نشین ها

عوامل سازنده سریال خوش نشین ها

درباره سریال خوش نشین ها

در سریال «خوش نشین ها» هنگامی که «دانیال» و «سارا» و مادرشان «آفاق» از مسافرت برمی گردند، متوجه می شوند پدرشان مفقود شده است. نگرانی آن ها زمان به اوج می رسد که حتی «صدری» دوست پدرشان هم اظهار بی اطلاعی می کند و جستجو برای پیدا کردن پدر، اتفاقات جذابی را رقم می زند.