پوستر فیلم  اسکادران عشق

اسکادران عشق

فیلمایرانی
.1ساعت و39دقیقه
فیلم «اسکادران عشق» داستان «فرید» فرزند یک خلبان هواپیمای کوچک سمپاش است که شغل پدرش را انتخاب می کند و می خواهد همراه او برای آفت زدایی در مقابل هجوم ملخ ها به یک منطقه در سیستان و بلوچستان برود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اسکادران عشق

خلاصه محتوا

فیلم «اسکادران عشق» داستان «فرید» فرزند یک خلبان هواپیمای کوچک سمپاش است که شغل پدرش را انتخاب می کند و می خواهد همراه او برای آفت زدایی در مقابل هجوم ملخ ها به یک منطقه در سیستان و بلوچستان برود.