جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران
بستن

جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران

Jim Button And Luke The Engine Driver

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران
پیش نمایش

کارگردان: Dennis Gansel

محصولآلمان
فیلم «جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران» داستان یک پسر بچه یتیم است که همراه دوستش «لوک» دنبال گذشته جیم می گردند. جیم و لوک در طول سفر به سرزمین های اسرار آمیزی برخورد می کنند که تنها یک بار می توانند به آن جا سفر کنند.

عوامل سازنده فیلم جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران

Christian Becker
Ralf Wengenmayr