پوستر فیلم  کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

.2ساعت و12دقیقه
کاپیتان آمریکا به دنبال تثبیت جایگاهش در دنیای جدید است و با جنگ ها و چالش‌ های قدیم در قالب شخصیتی جدید، به نام مأموری از شوروی سابق به نام «سرباز زمستان» نمایان می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

عوامل سازنده فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

Anthony RussoJoe Russo
Kevin Feige
Henry Jackman

خلاصه محتوا

کاپیتان آمریکا به دنبال تثبیت جایگاهش در دنیای جدید است و با جنگ ها و چالش‌ های قدیم در قالب شخصیتی جدید، به نام مأموری از شوروی سابق به نام «سرباز زمستان» نمایان می شود.