پوستر فیلم  کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

Captain America: The Winter Soldier

.2ساعت و12دقیقه
کاپیتان آمریکا به دنبال تثبیت جایگاهش در دنیای جدید است و با جنگ ها و چالش‌ های قدیم در قالب شخصیتی جدید، به نام مأموری از شوروی سابق به نام «سرباز زم...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

 فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان
 فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان
 فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان
 فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان
 فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

بازیگران فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

عوامل سازنده فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

Anthony RussoJoe Russo
Kevin Feige
Henry Jackman

درباره فیلم کاپیتان آمریکا 2: سرباز زمستان

کاپیتان آمریکا به دنبال تثبیت جایگاهش در دنیای جدید است و با جنگ ها و چالش‌ های قدیم در قالب شخصیتی جدید، به نام مأموری از شوروی سابق به نام «سرباز زمستان» نمایان می شود.