ناموجود

زین های شعله ورBlazing Saddles

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زین های شعله ور

کارگردان: Mel Brooks

محصولآمریکا
کارگر سیاه پوست راه آهن، به دلیل حمله به یک سفید پوست محکوم به اعدام می شود. «هدلی لامار»، که درمی یابد خط آهن باید از وسط شهر «راک بریج» عبور کند، برای تخلیه شهر و تصاحب زمین های آن با فرماندار تبانی می کند...
فیلم‌های پیشنهادی