پوستر فیلم  مراد دل

مراد دل

Morade Del

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «مراد دل» روایتی است از شرح حال زندگی «عباس مرادی» روحانی جانبازی که پس از چندین سال تحمل درد و رنج به لقاء الله پیوست .

عوامل سازنده مستند مراد دل

درباره مستند مراد دل

مستند «مراد دل» روایتی است از شرح حال زندگی «عباس مرادی» روحانی جانبازی که پس از چندین سال تحمل درد و رنج به لقاء الله پیوست .