دلگوDelgo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دلگو

کارگردان: Marc F. AdlerJason Maurer

محصولآمریکا
داستان انیمیشن «دلگو»، در سرزمینی عجیب و ناشناخته که توسط دو دسته از موجودات زمینی و بال دار با نام های «لاکنی» و «نورین» به دو قسمت تقسیم شده است، شکل می گیرد. نوجوانی دلیر اما ساده لوح از «لاکنی ها» به نام «دلگو» که عاشق دختر بال داری شده است، تصمیمی می گیرد با همراهی و سازماندهی گروه خود از جنگ و کشمکش میان زمینی ها و بال دارها جلوگیری کند.