پوستر فیلم  بافتنی

بافتنی

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «بافتنی» درباره یک مادر بزرگ است که نوه خود را ملاقات می کند، اما او خیلی با تلفنش مشغول شده است. بنابر این، گربه های کاموایی او تصمیم می گیرند نوه را از خطایش آگاه سازند.

عوامل سازنده انیمیشن بافتنی

Allison RossiBecky Seamans
Jacquelyn Daum
Kevin Smithers

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «بافتنی» درباره یک مادر بزرگ است که نوه خود را ملاقات می کند، اما او خیلی با تلفنش مشغول شده است. بنابر این، گربه های کاموایی او تصمیم می گیرند نوه را از خطایش آگاه سازند.