پوستر فیلم  تعقیب سایه ها

تعقیب سایه ها

Chasing the Shadows‏

فیلمایرانی
.1ساعت و17دقیقه
فیلم «تعقیب سایه ها» داستان گروهی ازپلیس ها که وظیفه تحقیق در مورد انفجار یک خودرو را دارند . با کمک مجروح حادثه و شماره پلاک خودرو نام عامل بمب گذاری...

عوامل سازنده فیلم تعقیب سایه ها

علی شاه حاتمی
رضا متقیان

درباره فیلم تعقیب سایه ها

فیلم «تعقیب سایه ها» داستان گروهی ازپلیس ها که وظیفه تحقیق در مورد انفجار یک خودرو را دارند . با کمک مجروح حادثه و شماره پلاک خودرو نام عامل بمب گذاری مشخص می شود.