پوستر فیلم  تعقیب سایه ها

تعقیب سایه ها

فیلمایرانی
.1ساعت و17دقیقه
فیلم «تعقیب سایه ها» داستان گروهی ازپلیس ها که وظیفه تحقیق در مورد انفجار یک خودرو را دارند . با کمک مجروح حادثه و شماره پلاک خودرو نام عامل بمب گذاری مشخص می شود.

عوامل سازنده فیلم تعقیب سایه ها

علی شاه حاتمی
رضا متقیان

خلاصه محتوا

فیلم «تعقیب سایه ها» داستان گروهی ازپلیس ها که وظیفه تحقیق در مورد انفجار یک خودرو را دارند . با کمک مجروح حادثه و شماره پلاک خودرو نام عامل بمب گذاری مشخص می شود.