پوستر فیلم  حوالی پاییز

حوالی پاییز

Havali Paeez

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «حوالی پاییز» قسمتی از اتفاق تاریخی تلخ ایران را نمایش می دهد. داستان درباره عشق نامتعارف پسری ایرانی به دختری عرب است. این دو با هم ازدواج می ک...

تصاویر و جزییات سریال حوالی پاییز

 سریال حوالی پاییز
 سریال حوالی پاییز
 سریال حوالی پاییز
 سریال حوالی پاییز
 سریال حوالی پاییز

عوامل سازنده سریال حوالی پاییز

درباره سریال حوالی پاییز

سریال «حوالی پاییز» قسمتی از اتفاق تاریخی تلخ ایران را نمایش می دهد. داستان درباره عشق نامتعارف پسری ایرانی به دختری عرب است. این دو با هم ازدواج می کنند و در ادامه دو پسر این زوج راهی سفر حج می شوند و با رخ دادن حادثه منا در سال 94 سرنوشت این خانواده دستخوش تغییرات می شود.