پوستر فیلم  حوض نقاشی

حوض نقاشی

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «حوض نقاشی» ماجرای «مریم» و «رضا» که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌ اند.

عوامل سازنده فیلم حوض نقاشی

مازیار میری
منوچهر محمدی
حامد محمدی
سعید انصاری

خلاصه محتوا

فیلم «حوض نقاشی» ماجرای «مریم» و «رضا» که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌ اند.