پوستر فیلم  حوض نقاشی

حوض نقاشی

The Painting Pool

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «حوض نقاشی» ماجرای «مریم» و «رضا» که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت...

عوامل سازنده فیلم حوض نقاشی

مازیار میری
منوچهر محمدی
حامد محمدی
سعید انصاری

درباره فیلم حوض نقاشی

فیلم «حوض نقاشی» ماجرای «مریم» و «رضا» که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌ اند.