پوستر فیلم  تدی

تدی

فیلمهندی
.2ساعت و12دقیقه
فیلم «تدی» داستان «شیوا» فردی است که دارای حافظه عکاسی و OCD است که باعث می شود چیزها را سریع تر یاد بگیرد. او قصد دارد با کمک «تدی» یک خرس عروسکی که مانند انسان رفتار می کند، دختری به نام «سریویدیا» را از چنگال مافیای پزشکی بین المللی نجات دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم تدی

Shakti Soundar Rajan
K.E. Gnanavelraja
Shakti Soundar Rajan
D. Imman
Shivanandeeswaran

خلاصه محتوا

فیلم «تدی» داستان «شیوا» فردی است که دارای حافظه عکاسی و OCD است که باعث می شود چیزها را سریع تر یاد بگیرد. او قصد دارد با کمک «تدی» یک خرس عروسکی که مانند انسان رفتار می کند، دختری به نام «سریویدیا» را از چنگال مافیای پزشکی بین المللی نجات دهد.