پوستر فیلم  ضربه مغزی

ضربه مغزی

.1ساعت و55دقیقه
فیلم «ضربه مغزی» درباره یک متخصص کالبد شکافی به نام «بنه اومالو» است. او که پاتولوژیست برجسته در پیترزبورگ است، حقیقت آسیب مغزی بازیکنان فوتبال که در جریان بازی عادی دچار احتقان مکرر می شوند، را مشخص می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ضربه مغزی

خلاصه محتوا

فیلم «ضربه مغزی» درباره یک متخصص کالبد شکافی به نام «بنه اومالو» است. او که پاتولوژیست برجسته در پیترزبورگ است، حقیقت آسیب مغزی بازیکنان فوتبال که در جریان بازی عادی دچار احتقان مکرر می شوند، را مشخص می کند.