پروکسیما
بستن
پوستر فیلم  پروکسیما

پروکسیما

.1ساعت و38دقیقه
فیلم «پروکسیما» درباره یک زن به نام «سارا» است. او یک مربی آموزش فضانوردی فرانسوی در آژانس فضایی اروپا است و به همراه «استلا» دختر هفت ساله خود زندگی می کند. هنگامی که سارا برای پیوستن به خدمه یک ماموریت فضایی یک ساله به نام پروکسیما انتخاب می شود، در روابط مادر و دختر هرج و مرج ایجاد می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پروکسیما

Alice Winocour
Ryuichi Sakamoto
Julien Lacheray

خلاصه محتوا

فیلم «پروکسیما» درباره یک زن به نام «سارا» است. او یک مربی آموزش فضانوردی فرانسوی در آژانس فضایی اروپا است و به همراه «استلا» دختر هفت ساله خود زندگی می کند. هنگامی که سارا برای پیوستن به خدمه یک ماموریت فضایی یک ساله به نام پروکسیما انتخاب می شود، در روابط مادر و دختر هرج و مرج ایجاد می شود.