ناموجود

وقت بزرگ شدنهIt's Time To Grow Up

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  وقت بزرگ شدنه

کارگردان: ژرژ هاشم زاده

محصولایران
صدری پیر پسری است که با اسد در یک کار شریک هستند. صدری عاشق ناهید می شود اما ناهید، قطع ارتباط با اسد را شرط اصلی ازدواج می داند…
فیلم‌های پیشنهادی