پوستر فیلم  دوپینگ

دوپینگ

Doping

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «دوپینگ» دو همسایه که خانه هایشان روبروی هم است، در یک شب دو بچه را به دنیا می آورند. حال تمام کش مکش داستان از شیر خوردن یکی از بچه و شیر نخورد...

تصاویر و جزییات سریال دوپینگ

 سریال دوپینگ
 سریال دوپینگ
 سریال دوپینگ
 سریال دوپینگ
 سریال دوپینگ

عوامل سازنده سریال دوپینگ

درباره سریال دوپینگ

سریال «دوپینگ» دو همسایه که خانه هایشان روبروی هم است، در یک شب دو بچه را به دنیا می آورند. حال تمام کش مکش داستان از شیر خوردن یکی از بچه و شیر نخوردن دیگری آغاز می شود. شروعی ساده که با حضور یک دانشمند گوشه نشین به یک موضوع جذاب تبدیل می شود. این دانشمند با تولید ماده‌ای جایگزین برای شیر مادر باعث می شود سرنوشت این دو کودک در آینده تغییر کند.