دوپینگDoping

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دوپینگ

کارگردان: رضا مقصودی

محصولایران
سریال «دوپینگ» دو همسایه که خانه هایشان روبروی هم است، در یک شب دو بچه را به دنیا می آورند. حال تمام کش مکش داستان از شیر خوردن یکی از بچه و شیر نخوردن دیگری آغاز می شود....
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر