پوستر فیلم  گیسو کمند

گیسو کمند

.21دقیقه
بعد از آزادی «راپونزل» از «گاتل» وی پیش پدر و مادرش رفته و به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی می کند. لیکن در هر قسمت از انیمیشن «گیسو کمند»، راپونزل به همراه نامزدش «یوجین» و اسبش «ماکسیموس» با اتفاقات جدیدی روبرو شده و قصد دارد راز موهای بلندش را کشف کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال گیسو کمند

خلاصه محتوا

بعد از آزادی «راپونزل» از «گاتل» وی پیش پدر و مادرش رفته و به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی می کند. لیکن در هر قسمت از انیمیشن «گیسو کمند»، راپونزل به همراه نامزدش «یوجین» و اسبش «ماکسیموس» با اتفاقات جدیدی روبرو شده و قصد دارد راز موهای بلندش را کشف کند.