پوستر فیلم  گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

انیمیشنآمریکایی
.51دقیقه
انیمیشن «گیسو کمند ماجرای قبل از عروسی» درباره دختری به نام «راپونزل» است. همان طور که راپونزل برای تاج گذاری خود به عنوان شاهزاده خانم کرونا آماده می شود، یک شب فراموش نشدنی دوباره موهایش را تغییر می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

Jase Ricci
Kevin Kliesch
Tony Rocco

خلاصه محتوا

انیمیشن «گیسو کمند ماجرای قبل از عروسی» درباره دختری به نام «راپونزل» است. همان طور که راپونزل برای تاج گذاری خود به عنوان شاهزاده خانم کرونا آماده می شود، یک شب فراموش نشدنی دوباره موهایش را تغییر می دهد.