پوستر فیلم  گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

Tangled: Before Ever After

انیمیشنآمریکایی
.51دقیقه
انیمیشن «گیسو کمند ماجرای قبل از عروسی» درباره دختری به نام «راپونزل» است. همان طور که راپونزل برای تاج گذاری خود به عنوان شاهزاده خانم کرونا آماده می...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

 انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی
 انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی
 انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

عوامل سازنده انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

Jase Ricci
Kevin Kliesch
Tony Rocco

درباره انیمیشن گیسو کمند: ماجرای قبل از عروسی

انیمیشن «گیسو کمند ماجرای قبل از عروسی» درباره دختری به نام «راپونزل» است. همان طور که راپونزل برای تاج گذاری خود به عنوان شاهزاده خانم کرونا آماده می شود، یک شب فراموش نشدنی دوباره موهایش را تغییر می دهد.