ناموجود

2 ساعت بعد مهرآباد2 hours later Mehrabad

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  2 ساعت بعد مهرآباد

کارگردان: علیرضا فرید

محصولایران
عاشقانه‌ای بی عاشق و حالا معشوق که همسرش را در سقوط هواپیما از دست داده از پس انزوائی خودخواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می‌بایست سفری طولانی و پرمعنا را در پیش گیرد.
فیلم‌های پیشنهادی