پوستر فیلم  پایان بازی

پایان بازی

End Game

مستندایرانی
.1ساعت و30دقیقه
مستند «پایان بازی» وضعیت معیشتی مردم آمریکا و حقیقت ایالات متحده را نمایش می دهد. با پژوهشی عمیق نشانه‌ های افول همه جانبه آمریکا به تصویر کشیده شده ا...

عوامل سازنده مستند پایان بازی

درباره مستند پایان بازی

مستند «پایان بازی» وضعیت معیشتی مردم آمریکا و حقیقت ایالات متحده را نمایش می دهد. با پژوهشی عمیق نشانه‌ های افول همه جانبه آمریکا به تصویر کشیده شده است و واقعیات دقیقی نسبت به این مساله از دیدگاه اندیشمندان و کارشناسان بین ‌الملل ارائه شده است.