پوستر فیلم  مکعب

مکعب

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «مکعب» درباره هفت نفر غریبه است که خود را تک و تنها در تعدادی اتاقِ مکعبی می یابند. آن ها باید همدیگر را پیدا کرده و با کمک هم سعی کنند تا از حقه های مرگبار این اتاق های مکعبی نجات یابند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم مکعب

Vincenzo Natali
Betty OrrMehra Meh
Mark Korven
John Sanders

خلاصه محتوا

فیلم «مکعب» درباره هفت نفر غریبه است که خود را تک و تنها در تعدادی اتاقِ مکعبی می یابند. آن ها باید همدیگر را پیدا کرده و با کمک هم سعی کنند تا از حقه های مرگبار این اتاق های مکعبی نجات یابند.