استشهادی برای خدا‏A Petition for Allah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  استشهادی برای خدا‏

کارگردان: علیرضا امینی

محصولایران
فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی ...