استشهادی برای خدا‏A Petition for Allah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  استشهادی برای خدا‏

کارگردان: علیرضا امینی

محصولایران
فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد.