پوستر فیلم  استشهادی برای خدا‏

استشهادی برای خدا‏

A Petition for Allah

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد....

عوامل سازنده فیلم استشهادی برای خدا‏

درباره فیلم استشهادی برای خدا‏

فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد.