پوستر فیلم  شکست قاطعیت

شکست قاطعیت

Definitive Failure

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «شکست قاطعیت» روایتی از نبردی سهمگین و تحمیلی از سوی عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن، جنگی که طراحی آن طبق نظر آمریکا صورت گرفت و عربستان تنها...

عوامل سازنده مستند شکست قاطعیت

درباره مستند شکست قاطعیت

مستند «شکست قاطعیت» روایتی از نبردی سهمگین و تحمیلی از سوی عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن، جنگی که طراحی آن طبق نظر آمریکا صورت گرفت و عربستان تنها مجری آن بود و پشتیبانی رژیم صهیونیستی و شورای عربی خلیج فارس با هدف سرکوب «انصارالله» و بازگشت قدرت به «منصور هادی» است.