پوستر فیلم  طلسم شده

طلسم شده

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «طلسم شده» داستان عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن طلسم شده

Lizzia xuYing Wu
Lizzia xuYing Wu

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «طلسم شده» داستان عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.