پوستر فیلم  طلسم شده

طلسم شده

Spellbound

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «طلسم شده» داستان عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.

تصاویر و جزییات انیمیشن طلسم شده

 انیمیشن طلسم شده
 انیمیشن طلسم شده
 انیمیشن طلسم شده
 انیمیشن طلسم شده
 انیمیشن طلسم شده

عوامل سازنده انیمیشن طلسم شده

Lizzia xuYing Wu
Lizzia xuYing Wu

درباره انیمیشن طلسم شده

انیمیشن کوتاه «طلسم شده» داستان عواقب یکی از چندین حس مذموم بین اعضای یک خانواده را به تصویر می کشد.