ناموجود

اعاده امنیتEadeh Amniat

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  اعاده امنیت

کارگردان: حمید رخشانی

محصولایران
سال 1331 همزمان با روی کار بودن دولت احمد قوام دکتر سیداحمد نصر به دلیل چاپ و پخش اعلامیه های دکتر حسین فاطمی در مقابل چشمان تنها دخترش ترور می شود و چاپخانه اش نیز به آتش کشیده می شود...
فیلم‌های پیشنهادی