قرار پنجشنبهAppointed Thursday

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قرار پنجشنبه
فیلم کوتاه «قرار پنجشنبه» نگاهی که گاهی وقت ها می شود، لذت در کنار هم بودن را با از دست ندادن عزیزان و محبت به یکدیگر تجربه کرد این حس را در شما ایجاد می کند.