پوستر فیلم  قرار پنجشنبه

قرار پنجشنبه

Appointed Thursday

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «قرار پنجشنبه» نگاهی که گاهی وقت ها می شود، لذت در کنار هم بودن را با از دست ندادن عزیزان و محبت به یکدیگر تجربه کرد این حس را در شما ایجاد...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه قرار پنجشنبه

 فیلم کوتاه قرار پنجشنبه
 فیلم کوتاه قرار پنجشنبه
 فیلم کوتاه قرار پنجشنبه
 فیلم کوتاه قرار پنجشنبه
 فیلم کوتاه قرار پنجشنبه

عوامل سازنده فیلم کوتاه قرار پنجشنبه

درباره فیلم کوتاه قرار پنجشنبه

فیلم کوتاه «قرار پنجشنبه» نگاهی که گاهی وقت ها می شود، لذت در کنار هم بودن را با از دست ندادن عزیزان و محبت به یکدیگر تجربه کرد این حس را در شما ایجاد می کند.