پوستر فیلم  تام و جری در نیویورک

تام و جری در نیویورک

.20دقیقه
انیمیشن «تام و جری در نیویورک» اتفاقات جالب و دیدنی از هرج و مرج و شیطنت های تام و جری در قالب سریال، قبل از رسیدن به هتل لوکس رویال گیت شهر نیویورک است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تام و جری در نیویورک

خلاصه محتوا

انیمیشن «تام و جری در نیویورک» اتفاقات جالب و دیدنی از هرج و مرج و شیطنت های تام و جری در قالب سریال، قبل از رسیدن به هتل لوکس رویال گیت شهر نیویورک است.